สั่งซื้อสินค้า
กรดอะมิโน
เมื่อเราทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือปลาที่มีโปรตีน โปรตีนนั้นจะยังไม่ถูกดูดซึมไปใช้ได้ ในทันที ต้องได้รับการย่อยโดยเอนไซน์ จากสารประกอบโมเลกุลใหญ่ กลายเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ เรียกว่า กรดอะมิโน ในทางกลับกัน เมื่อเราทานกรดอะมิโน
อ่านต่อ
เป็นเจลพลังงานพร้อมทานที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนสูงถึง 3,000 ม.ก. โดยมีกรดอะมิโนหลัก คือ BCAAs มากกว่า 50% ของกรดอะมิโนทั้งหมด ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็น 3 ชนิด ที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้
อ่านต่อ